Krikščionybė prieš stabmeldystę

1961-12-17
Džefersonvilis
Уилльям Маррион
Бранхам
Viljamas Marijonas
Branhamas
William Marrion
Branham