Naujas brolio Vino Dajalio pamokslas – „Daug išdažytų Jezabelės veidų“ 1999-04-25.

Klausyti neatsisiuntus (Youtube): https://youtu.be/qr092rNVfbQ

Audio atsisiuntimas:http://bit.ly/2GZXPa1