Jau galite atsisiųsti į lietuvių k. išverstos knygos: „ANTGAMTIŠKA – Viljamo Branhamo gyvenimas“ I-ojo tomo pirmą ir antrą skyrius. Šios knygos autorius Ovenas Jorgensenas. 

 

Atsisiųsti PDF