Свидетельство Liudijimas Testimony

Sesė Marija

2014-12-09

Jau daug metų turėjau problemų su gerkle. Maldos metu pajutau Jo akivaizdą. Tiesiog pridėjau ranką ir pradėjau melstis: „Viešpatie, pašalink tai...“ Man iš tiesų skaudėjo, ir Viešpats pašalino skausmą. Aš žinau, kad esu išgydyta.