Свидетельство Liudijimas Testimony

Sesė Žana

2014-12-09

Mano amžius jau toks, kad pradėjau blogai girdėti. Maldos už sesę Leną metu pajutau, kad kairėje ausyje kažkas vyksta, juda. Po to viskas perėjo į dešinę ausį. Savyje pasakiau: „Viešpatie, juk tai ir už mane meldžiasi“. Iš pradžių net nesuvokiau, kad klausa pagerėjo, bet dabar, kai brolis Pavelas pradėjo kalbėti – jo balsas toks skardus... Ir apskritai – tokio jau seniai negirdėjau. Esu išgydyta. Šlovė Viešpačiui!