Свидетельство Liudijimas Testimony

Brolis Romas

2014-12-09

Norėčiau trumpai paliudyti Dievo šlovei. Kai atėjau į susirinkimą, man labai skaudėjo gerklę ir dešinę akį. O jau po maldos, giedant, viskas praėjo.