Свидетельство Liudijimas Testimony

Sesė Liza T.

2014-12-09

Aš taip pat norėčiau paliudyti apie sielos išlaisvinimą.

Ilgai prašiau Dievo, kad turėčiau tą tikrąjį krikščionišką gyvenimą, kad galėčiau būti šviesa mokykloje ir išreikšti Dievo dukterį. Ir antradienį aš taip pat gavau naują sielą, ėmiau gyventi kitaip. Dabar kasdien turiu būtinai ką nors paskaityti, ko nors paklausyti.

Aš tokia dėkinga Dievui... Iš tiesų tai – didingiausias dalykas, koks tik gali būti.