Свидетельство Liudijimas Testimony

Sesė Nadiežda

2014-12-09

Šlovė mūsų Viešpačiui, dangiškajam Tėvui!

Užpuolimo metu patyriau traumą. Man skaudėjo viską: rankas, koją, krūtinę... Lūžo krūtinės ląsta ir ranka, veidas – sutinęs kaip kiaušinis... Nepaisant to, aš vis tiek vaikščiojau ir šlovinau Viešpatį.

Ir štai, antradienį už mane meldėsi. Tikėjau iš visos širdies, kad Viešpats išgydys. Bet kažkas dar buvo ne taip, ir aš vis laukiau. O kai šiandien čia atėjau – man jau nieko nebeskauda.

Šlovė mūsų Viešpačiui, didžiajam mūsų Kūrėjui, dangiškajam Tėvui. Mes mylime, garbinsime ir šlovinsime Tave Viešpaties Jėzaus Kristaus Vardu.

Šlovė Tau, aleliuja!