Свидетельство Liudijimas Testimony

Sesė Sofija

2014-12-09

Aš taip pat nenoriu tylėti apie Dievo darbus. Visi čia atėjo su kokiais nors simptomais, skausmais, ir iš karto gavo išgydymą. O man neskaudėjo nieko – tiesiog buvo blogi tyrimai...

Kai brolis Pavelas už mane pasimeldė, atsisukau ir pasakiau: „Aš gavau išgydymą“. Tiesiog žinojau tai, nes pajutau labai galingą šilumos bangą, užliejusią mane nuo galvos iki kojų. O atsisėdusi į savo vietą jaučiau tokį galingą Dievo buvimą...

Meldžiantis už kitų žmonių išgydymą, buvau įsitikinusi, kad Dievas girdi ir mano maldą, kadangi antradienį Dievo buvimas buvo toks galingas ir nepakartojamas... Tačiau manau, kad toliau Viešpats reikšis tik dar labiau.